Търговия с метали

„Хела-Бориславов“ е компания ,която търгува с всички видове продукти от черни метали:

 • Горещо-валцувана ламарина с дебелина от 8 до 40мм, с размери на листа ширина до 2 м и дължина 4м 6 м, от марки стомани S235JR / EN 10025/; S275JR S355J2+N ,/EN 10025 /; P265GH /EN 10028-2/; С 45/EN 10086 1&-2/;
 • Равностранни винкели с размери от 20 х 20 до 150х 150
 • Шини
  Ширина от 80 до 180 мм Ширина от 20 до 150 мм
  Дебелина от 40 до 90 мм Дебелина от 5 до 20 мм
 • Горещо-валцувани и студено изтеглени конструкционни кръгове с диаметри от ф 6 до Ф 120, с дължина на прътите 6 м
  МАРКА СТОМАНА RSt 37-2 съгласно DIN 17100 (S 235 JR съгласно EN 10025)
  RSt 44-2 съгласно DIN 17100 (S 275 JR съгласно EN 10025)
  C22, C25, C30, C35, C45, C60 по DIN 17200
  55ΧΓ съгласно БДС 2798-84
 • Горещо-валцувани сортопрокатни профили – швелер, лемеж, квадрати и други.
 • Евро профили по DIN/IPE, HEA, HEB
 • Профилни тръби
  • Студено валцувани с дебелина на стената от 0.90 мм до 1,4 мм
  • Горещо валцувани с дебелина на стената от 1,5 мм до 3,00 мм
  • Поцинковани с дебелина на стената от 0.95мм до 1.8 мм
 • Aрматурно желязо (В500В) на пръти се предлагаме с диаметри от 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
  с дължина 12м и тегло на връзка от 2 тона

Всички предлагани продукти отговарят на европейските стандарти и са придружени със сертификати за качество и декларация за съответствие.